Chi tiết câu hỏi

 1. Điệp ngữ là gì? Kể tên các loại điệp ngữ.
2. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10-15 câu) để chỉ ra nét tương đồng và đặc sắc của hai bài thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của Lí Bạch và “Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” của Hạ Tri Chương.

364

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7