Chi tiết câu hỏi

1. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong những câu thơ sau:
a, Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
b, Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?
c, Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.

2. Từ các văn bản “Những câu hát về tình cảm gia đình”, “Mẹ tôi” (Ét-môn-đo Đơ A-mi-xi), “Cuộc chia tay của những con búp bê” - Khánh Hoài, hãy bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em khi được sống trong tình yêu thương của những người thân trong gia đình.

275

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7