Chi tiết câu hỏi

1. a, Tìm từ Hán Việt trong đoạn thơ dưới đây:
Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc

b, Tìm từ khác loại trong mỗi dãy từ sau.
Dãy 1: Thiên địa, thiên tai, thiên hạ, thiên hướng, thăng thiên
Dãy 2: Bảo an, bảo dưỡng, bảo hành, bảo hộ, bảo vật

c. Giải nghĩa tiếng đồng trong các từ: đồng nội, đồng hành, đồng tiền, trống đồng
2. Viết bài văn nêu cảm nhận của em về bài ca dao sau:
“Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồi hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”

354

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7