Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: Bài thơ “Sông núi nước Nam” của Lí Thường Kiệt là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước ta. Em hãy viết đoạn văn ngắn trình bày lí do vì sao bài thơ lại có vai trò đặc biệt đó?

243

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7