Chi tiết câu hỏi

Giải thích và chứng minh qua một số câu tục ngữ nói về lao động để chứng tỏ tục ngữ là kho tàng kinh nghiệm lao động quý báu của nhân dân.

291

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7