Chi tiết câu hỏi

Khi đọc truyện ngắn “Sống chết mặc bay” của tác giả Phạm Duy Tốn, có ý kiến nhận xét: “Quan phụ mẫu không đánh đập, ăn của đút của dân mà vẫn là một kẻ lòng lang dạ thú”. Qua việc phân tích nhân vật quan phụ mẫu, em hãy bình luận về nhận xét trên.

1881

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7