Chi tiết câu hỏi

Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”.

201

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7