Chi tiết câu hỏi

1. a/ Em hãy giải nghĩa các từ sau:
- thi ca, thi sĩ
- thi nhân, văn nhân

Đặt câu với 2 từ “thi sĩ”“thi nhân” trong đó có sử dụng thành phần trạng ngữ.
b/ Hãy chọn từ thích hợp trong các từ sau đây: tuyệt tác, vĩ đại, xuất sắc, bông hoa để điền vào các chỗ trống trong đoạn văn sau:
- Sống chết mặc bay được coi là tác phẩm ........................... nhất của Phạm Duy Tốn. Sống chết mặc bay về tư tưởng cũng như nghệ thuật vẫn được xem là ....................... đầu mùa của truyện ngắn hiện đại Việt Nam.
2. Phân tích nhân vật quan phụ mẫu trong văn bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn.

292

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7