Chi tiết câu hỏi

1. Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật trong bài ca dao sau:
Trong đầm gì đẹp bằng sen?
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

2. Bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 15 câu), em hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”.

238

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7