Chi tiết câu hỏi

Viết số liền sau của số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.

364

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2