Chi tiết câu hỏi

1. Phân tích giá trị biểu đạt của các từ: già, xưa, cũ trong những câu thơ sau:
- Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
- Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm
Hồn ở đâu bây giờ?
(Trích Ông đồ - Vũ Đình Liên)
2. Hãy viết một đoạn văn ngắn chỉ rõ sức thuyết phục của đoạn trích “Nước Đại Việt ta” (Nguyễn Trãi) là có lập luận chặt chẽ, có sự kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn.

603

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8