Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: “Bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ (Ngữ văn 8, tập 2) tràn đầy cảm xúc lãng mạn”. Em hãy cho biết cảm xúc lãng mạn được thể hiện trong bài thơ như thế nào?

2632

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8