Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các yêu cầu bên dưới: Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới ?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
- Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu?

(Thế Lữ, Nhớ rừng)
1. Vì sao nhà thơ Thế Lữ lại mượn lời con hổ sa cơ bị nhốt trong vườn bách thú để làm tiếng nói trữ tình? Những câu nghi vấn trong đoạn thơ trên được dùng để làm gì?
2. Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật điệp ngữ trong đoạn thơ trên?
3. Viết đoạn văn (khoảng 15 câu) phân tích vẻ đẹp của bức tranh tứ bình trong đoạn thơ.

781

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8