Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn văn sau đây và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.
Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. "

(Tôi đi học - Thanh Tịnh, Ngữ văn 8, Tập I, NXB Giáo dục - 2005)
1. Đoạn văn trên thuộc kiểu văn bản nào?
2. Nêu cảm nhận của em về nhịp điệu, ngữ điệu của đoạn văn trên. Tác giả muốn diễn đạt điều gì qua đoạn văn ấy?
3. Viết một đoạn văn ngắn (từ 15 đến 20 câu) ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng lần đầu tiên.

266

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8