Chi tiết câu hỏi

Viết một bài văn nêu cảm nhận của em về dòng cảm xúc của nhân vật “tôi” trong tác phẩm “Tôi đi học” của Thanh Tịnh.

190

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8