Chi tiết câu hỏi

Phân tích diễn biến tâm trạng của chú bé Hồng qua cuộc đối thoại với người cô trong văn bản “Trong lòng mẹ” (trích từ hồi kí Những ngày thơ ấu – Nguyên Hồng).

195

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8