Chi tiết câu hỏi

Phân tích nhân vật người cô trong cuộc đối thoại với chú bé Hồng ở văn bản “Trong lòng mẹ” (trích từ hồi kí Những ngày thơ ấu – Nguyên Hồng).

231

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8