Chi tiết câu hỏi

Nhà phê bình văn học Hoài Thanh có nhận xét về thơ Thế Lữ: “Đọc đôi bài, nhất là bài “Nhớ rừng”, ta trưởng chừng thấy như chữ bị xô đẩy, bị dằn vặt bởi một sức mạnh phi thường. Thế Lữ như một viên tướng điều khiển đội quân Việt ngữ bằng những mệnh lệnh không thể cưỡng được.” (Thi nhân Việt Nam). Em hiểu như thế nào về ý kiến đó? Qua bài thơ “Nhớ rừng”, hãy chứng minh.

264

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8