Chi tiết câu hỏi

Phân tích hình ảnh ông đồ trong bốn khổ thơ đầu bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên.

214

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8