Chi tiết câu hỏi

Đọc câu thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ…” (Quê hương – Tế Hanh)
1. Chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ trong bài thơ.
2. Nêu nội dung chính của đoạn thơ đó.
3. Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ cuối đoạn.
4. Viết đoạn văn khoảng 15 câu nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của đoạn thơ vừa chép.

335

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8