Chi tiết câu hỏi

Đọc bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh, có ý kiến cho rằng: “Tế Hanh miêu tả cảnh thuyền cá trở về biển thật náo nức, say sưa, ồn ào, tập nập và cũng thật tài tình khi ông thổi linh hồn vào sự vật để cho nó hiện lên như con người”.
1. Hãy chép lại khổ thơ có chứa nội dung trên. Nêu vài nét về hoàn cảnh ra đời và mạch cảm xúc của bài thơ có chứa khổ thơ vừa chép.
2. Hãy chỉ ra câu thơ có biện pháp đảo trật tự từ trong đoạn thơ trên, nêu hiệu quả của nó.
3. Dựa vào đoạn thơ vừa chép, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên bằng đoạn văn khoảng 10 đến 12 câu, theo cách lập luận tổng phân - hợp.

879

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8