Chi tiết câu hỏi

1. Hãy viết đoạn văn khoảng 15 câu trình bày suy nghĩ của em về câu nói của M. Go-rơ-ki: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đ¬ời sống”.
2. Trong bài thơ "Khi con tu hú” của Tố hữu, tiếng tu hú xuất hiện mấy lần? Chép chính xác những câu thơ có tiếng tu hú. Chỉ rõ sự thay đổi tâm trạng của nhà thơ khi nghe tiếng tu hú.

264

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8