Chi tiết câu hỏi

Cho câu thơ: “Khi con tu hú gọi bầy”
1. Chép chính xác 5 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ?
2. Bằng hiểu biết của mình, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) giới thiệu về tác giả của đoạn thơ vừa chép.
3. Hãy giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản có chứa đoạn thơ trên.
4. Viết đoạn văn (khoảng 10 câu) nêu cảm nhận của em về bức tranh mùa hè trong đoạn thơ.

270

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8