Chi tiết câu hỏi

V.I Lê-nin từng nói: “Tôi không sợ khó, tôi không sợ khổ, tôi chỉ sợ những phút yếu lòng. Với tôi chiến thắng được mình là chiến thắng vĩ đại nhất”.
Hãy viết bài văn khoảng 600 chữ để bày tỏ ý kiến của em về câu nói của Lê-nin.

184

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8