Chi tiết câu hỏi

“Nhờ rất nhiều số 0 đi theo mà số 1 trở thành khổng lồ. Thấy thế, những số 0 vinh dự và tự hào lắm, đi đâu cũng kể lể, vỗ ngực rằng: “Ta đây khổng lồ””. (Theo Ngụ ngôn chọn lọc – Nhà XB Thanh Niên, 2003)
Viết bài văn khoảng 600 chữ bày tỏ suy nghĩ của em từ câu chuyện trên.

2348

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8