Chi tiết câu hỏi

Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về lời dạy của Đức Phật: “Giọt nước chỉ hoà vào biển cả mới không cạn mà thôi”.

181

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8