Chi tiết câu hỏi

Viết bài văn bày tỏ ý kiến của em về vấn đề sau: "Người khen ta mà khen đúng là bạn ta, người chê ta mà chê đúng là thày ta, những kẻ xu nịnh ta là kẻ thù của ta vậy" (Tuân Tử).

178

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8