Chi tiết câu hỏi

Dựa vào các văn bản “Chiếu dời đô”“Hịch tướng sĩ”, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước.

253

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8