Chi tiết câu hỏi

 Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả ở phương Đông và phương Tây. Trên những con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mĩ. Người đã từng sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga,… và người đã làm rất nhiều nghề. Có thể nói, ít vị lãnh tụ nào lại am hiểu về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phong cách Hồ Chí Minh, Lê Anh Trà, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Nêu ý chính của đoạn trích.
2. Chỉ ra những từ Hán Việt trong văn bản trên.
3. Vốn tri thức văn hóa nhân loại của Chủ tịch Hồ Chí Minh sâu rộng như thế nào? Vì sao Người lại có được vốn tri thức sâu rộng như vậy?
4. Viết đoạn văn (khoảng 15 câu) nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh trong văn bản trên.

1921

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9