Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Người chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại.
(Phong cách Hồ Chí Minh, Lê Anh Trà, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
Câu 1. Nêu đại ý của đoạn văn trên.
Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thái độ tiếp thu như thế nào với những điều mà Người tiếp xúc?
Câu 3. Những từ được in đậm trong đoạn văn có gì đặc biệt? Nêu ý nghĩa của chúng.
Câu 4. Từ đoạn văn trên, em hãy viết 1 đoạn văn ngắn (khoảng 15 câu) theo hình thức diễn dịch bày tỏ quan điểm của mình về việc ảnh hưởng và tiếp thu cái mới của thế hệ trẻ trong cuộc sống ngày nay.

275

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9