Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi ở dưới:
Tôi rất khiêm tốn nhưng cũng rất kiên quyết đề nghị mở ra một nhà băng lưu trữ trí nhớ có thể tồn tại được sau thảm họa hạt nhân. Để cho nhân loại tương lai biết rằng sự sống đã từng tồn tại ở đây, bị chị phối bởi đau khổ và bất công nhưng cũng đã từng biết đến tình yêu và biết hình dung ra hạnh phúc. Để cho nhân loại tương lai hiểu điều đó và làm sao cho ở mọi thời đại, người ta đều biết đến tên những thủ phạm đã gây ra những lo sợ, đay khổ cho chúng ta, đã giả điếc, làm ngơ trước những lời khẩn cầu hòa bình, những lời kêu gọi làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, để mọi người biết rằng bằng những phát minh dã man nào, nhân danh những lợi ích ti tiện nào, cuộc sống đó đã bị xóa bỏ khỏi vũ trụ này.
(Đấu tranh cho một thế giới hoà bình, G.G. Mác-két, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Đoạn trích trên thuộc loại văn bản gì?
2. Nêu đại ý của đoạn văn trên.
3. Người viết yêu cầu lập ra “nhà băng lưu trữ trí nhớ” để làm gì? Vì sao?
4. Em hãy viết 1 đoạn văn (khoảng 15 câu) theo hình thức diễn dịch, trong đó có 1 câu phủ định, thể hiện quan điểm của mình về tầm quan trọng của hòa bình đối với cuộc sống con người.

5116

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9