Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Qua năm sau, giặc ngoan cố đã chịu trói, việc quân kết thúc. Trương Sinh về tới nhà, được biết mẹ đã qua đời, con vừa học nói. Chàng hỏi mồ mẹ, rồi bế đứa con nhỏ đi thăm, đứa trẻ không chịu, ra đến đồng, nó quấy khóc. Sinh dỗ dành: - Con nín đi, đừng khóc! Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi! Đứa con ngây thơ hỏi: - Ô hay! Thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít. Chàng ngạc nhiên gạn hỏi. Đứa con nhỏ nói: - Trước đây, thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả. Tính chàng hay ghen, nghe đứa con nói vậy, tin chắc đinh ninh là vợ hư, không còn cách gì tháo cởi ra được.
(theo Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Văn bản trên trích ở tác phẩm nào, của ai? Em hãy nêu ý nghĩa nhan đề của tác phẩm đó.
2. Trong chương trình Ngữ văn lớp 9 cũng có một nhân vật vì hoàn cảnh chiến tranh mà phải xa cha mình, đến lúc cha về thì không chịu nhận cha. Đó là nhân vật nào, ở tác phẩm nào, của ai?
3. Xác định từ ngữ xưng hô trong văn bản trên. Tại sao các nhân vật lại có cách xưng hô như vậy?
4. Vì sao Vũ Nương phải chịu nỗi oan khuất? Từ đó em cảm nhận được điều gì về thân phận của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến?

1195

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9