Chi tiết câu hỏi

Có 12 viên bi, $\frac{1}{2}$ số bi là bao nhiêu?

377

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2