Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi:
“Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi
1. Lời nhận định trên là của ai? Trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?
2. Từ nào mang yếu tố tình thái trong câu: “Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác”?
3. Câu in đậm trong đoạn trích là câu đơn hay câu ghép? Chỉ ra thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong câu ấy?
4. Đoạn văn trên gợi nhắc đến câu văn nào trong tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi?
5. Em hãy viết một đoạn văn Tổng – phân – hợp (khoảng 15 câu) làm rõ phẩm chất của nhân vật Quang Trung trong văn bản trên.

821

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9