Chi tiết câu hỏi

Ba bạn Cường, Thuý, Hưng có tất cả 14 con tem. Số tem của Cường và Thuý bằng nhau, Hưng có 4 con tem. Hỏi Cường có bao nhiêu con tem?

385

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2