Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
Tư tưởng của nghệ thuật không bao giờ là trí thức trừu tượng một mình trên cao. Một câu thơ, một trang truyện, một vở kịch, cho đến một bức tranh, một bản đàn, ngay cả khi làm chúng ta rung động trong cảm xúc, có bao giờ để trí óc chúng ta nằm yên một chỗ. Nhưng nghệ sĩ không đến mở một cuộc thảo luận lộ liễu và khô khan với chúng ta về một vấn đề khoa học hay triết học. Anh làm cho chúng ta nhìn, nghe, rồi từ những con người, những câu chuyện, những hình ảnh, những nỗi niềm của tác phẩm sẽ khơi mung lung trong trí óc ta những vấn đề suy nghĩ.
(Tiếng nói của văn nghệ, Nguyễn Đình Thi, Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2010)
1. Nêu đại ý của đoạn văn trên.
2. Chỉ ra phép liên kết ở đoạn văn trên.
3. Xét theo mục đích nói, câu văn in đậm thuộc kiểu câu nào?
4. Từ đoạn văn trên, em hãy chỉ ra tư tưởng nghệ thuật của bài thơ “Ánh trăng” và sự sáng tạo của Nguyễn Duy trong việc thể hiện tư tưởng đó?

198

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9