Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị của bản thân con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai cũng cần thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò của con người lại ngày càng nổi trội.
(Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Vũ Khoan, Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2010)
1. Văn bản trên thuộc kiểu văn bản gì?
2. Vì sao khi bước vào thế kỉ mới, con người lại phải chuẩn bị hành trang?
3. Vì sao trong những hành trang vào thế kỉ mới, sự chuẩn bị của bản thân con người là quan trọng nhất?
4. Em hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng15 câu) thể hiện quan điểm của mình về vấn đề học sinh nên chuẩn bị những hành trang gì trước ngưỡng cửa cuộc đời?

175

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9