Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:
“Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Đất rắn. Những hòn sỏitheo tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắt đến gai người, cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình lạiquá chậm. Nhanh lên một ít! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng trong quả bom. Hoặc là mặt trời nung nóng.”
(Những ngôi sao xa xôiLê Minh Khuê, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, trang 117)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn trên.
Câu 2. Tìm các câu có yếu tố miêu tả trong đoạn trích trên.
Câu 3.Trong đoạn trích, người trần thuật là nhân vật nào? Việc chọn vai kể có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung đoạn trích?
Câu 4. Nhận xét cách sử dụng câu văn trong đoạn trích. Việc sử dụng những câu văn như vậy có tác dụng như thế nào trong việc biểu đạt nội dung?

2341

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9