Chi tiết câu hỏi

Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Chúng tôi có ba người. Ba cô gái. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm. Con đường qua trước hang, kéo lên đồi, đi đến đâu đó, xa! Ðường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh. Chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc. Những tảng đá to. Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô-tô méo mó, han gỉ nằm trong đất.
(Trích Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục năm 2014, trang 113 – 114)
1. Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?
2. Ba cô gái được nhắc đến là ai?
3. Khái quát nội dung của đoạn trích trên bằng một câu văn.
4. Nêu những phương thức biểu đạt trong đoạn trích.
5. Em hãy viết một đoạn văn theo hình thức diễn dịch (khoảng 15 câu) làm rõ vẻ đẹp chung của các cô gái trong tác phẩm trên.

2007

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9