Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Chúng tôi có ba người. Ba cô gái. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm. Con đường qua trước hang, kéo lên đồi, đi đến đâu đó, xa! Đường bị đánh lở loét, màu đỏ, trắng lẫn lỗn. Hai bên đường không có lá xanh. Chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc. Những tảng đá to. Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ trong đất.
(Trích Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2010)
1. Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào? Của ai?
2. Ba cô gái được nhắc đến trong đoạn trích là ai?
3. Nêu những phương thức biểu đạt trong đoạn trích.
4. Viết một đoạn văn (khoảng 8-10 câu) nêu cảm nghĩ của em về những khó khăn mà những cô gái phải trải qua trong đoạn trích trên.

715

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9