Chi tiết câu hỏi

Câu 1. Cho câu thơ sau:
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh”...
a. Chép lại chính xác 6 câu thơ tiếp theo câu thơ trên. Đoạn thơ vừa chép nằm trong bài thơ nào? của ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác?
b. Cấu trúc song hành được sử dụng rất hiệu quả trong đoạn thơ vừa chép. Hãy chỉ rõ và nêu tác dụng của cấu trúc ấy trong việc thể hiện nội dung và cảm xúc của đoạn thơ.
c. Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 8-10 câu theo phép lập luận qui nạp, nêu cảm nhận của em về đoạn thơ theo yêu cầu ở câu 1. Trong đoạn có sử dụng 1 câu hỏi tu từ và phép liên kết câu (gạch chân)
d. Đoạn thơ theo yêu cầu ở câu 1có hình ảnh “tay nắm lấy bàn tay” khiến ta nghĩ tới hình ảnh tương tự trong một bài thơ về đề tài người lính ở chương trình Ngữ văn lớp 9. Hãy ghi lại chính xác câu thơ có hình ảnh đó và cho biết trong bài thơ nào? của ai?
Câu 2. Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:
Nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó bảo lại:
- Thì má cứ kêu đi
Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng:
- Vô ăn cơm!Anh Sáu vẫn ngồi im,giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra:
- Cơm chín rồi!
Anh cũng không quay lại. Con bé bực quá, quay lại mẹ và bảo:
- Con kêu rồi mà người ta không nghe.”
(Chiếc lược ngà, Nguyễn Quang Sáng, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
a. Đoạn truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Ai là người kể? Chọn ngôi kể trên có tác dụng như thế nào?
b. Vì sao anh Sáu vẫn ngồi im giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”?
c. Con bé trong đoạn truyện đã vi phạm phương châm hội thoại nào? Vì sao có sự vi phạm đó?

603

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9