Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
Ông lão ôm thằng út lên lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi:
- Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con ai?
- Là con thầy mấy lị con u.
- Thế nhà con ở đâu?
- Nhà ta ở làng Chợ Dầu.
- Con có thích về làng Chợ Dầu không?
Thằng vé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ:
- Có.
(trích Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Đoạn trích trên là lời của ai, trích trong tác phẩm nào?
2. Từ ngữ được im đậm trong đoạn văn thuộc kiểu từ gì?
3. Đoạn đối thoại trên cho em hiểu gì về tâm lí và phẩm chất của nhân vật ông Hai?
4. Viết đoạn văn (khoảng 8-10 câu) thể hiện suy nghĩ của em về lòng yêu nước của thế hệ trẻ trong thời điểm hiện nay.

485

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9