Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn truyện sau và trả lời các câu hỏi:
"Dứt lời ông lão lại lật đật đi thẳng sang gian bác Thứ.
Chưa đến bực cửa, ông lão đã bô bô:
- Bác Thứ đâu rồi? bác Thứ làm gì đấy? Tây nó đốt nhà tôi rồi, đốt nhẵn! Ông chủ lịch làng tôi vừa lên trên này cải chính, ông ấy cho biết... cải chính cái tin làng Chợ Dầu chúng tôi đi Việt gian ấy mà. Ra láo! Láo hết, chẳng có gì sất. Toàn là sai sự mục đích cả!
Bác Thứ chưa nghe thủng câu chuyện ra sao, ông lão lại lật đật bỏ lên nhà trên.
- Tây nó đốt nhà tôi rồi ông chủ ạ. Đốt nhẵn. Ông chủ tịch làng em vừa lên cảii chính... cải chính cái tin làng Chợ Dầu chúng em Việt gian ấy mà. Ra láo! Láo hết, chẳng có gì sất. Toàn là sai sự mục đích cả!
Cũng chỉ được bằng ấy câu, ông lão lại lật đật bỏ đi nơi khác”.
(trích Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào? Ai là tác giả? Nêu nét chính về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm.
2. Câu “Làng Chợ Dầu chúng em Việt gian” sử dụng nghệ thuật gì?
3. Nhân vật ông lão trong đoạn truyện trên đi thông báo với mọi người về việc nhà mình bị Tây đốt mà như khoe về một chiến công. Hãy viết đoạn văn (khoảng 10 câu) nêu cảm nhận của em về hành động đó.

2926

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9