Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:
Quê hương anh nước mặn, đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.
Anh với tôi hai người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau,
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.
Đồng chí!
(Đồng chí, Chính Hữu, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Trong những câu thơ trên có một từ bị chép sai. Đó là từ nào? Hãy chép lại chính xác câu thơ đó. Việc chép sai từ như vậy ảnh hưởng đến giá trị biểu cảm của câu thơ như thế nào?
2. Câu thứ sáu trong đoạn thơ trên có từ “tri kỉ”. Một bài thơ đã học trong: chương trình Ngữ văn lớp 9 cũng có câu thơ dùng từ “tri kỉ”. Đó là câu thơ nào? Thuộc bài nào thơ nào? Về ý nghĩa từ “tri kỉ” trong hai câu thơ đó có điểm gì giống, khác nhau?
3. Câu thơ thứ bảy trong đoạn thơ trên là một câu đặc biệt. Phân tích ý nghĩa của câu thơ đó.
4. Viết đoạn văn theo phương pháp lập luận tổng – phân – hợp trong đó có sử dụng câu hỏi tu từ, phân tích nét đẹp trong khổ cuối bài “Đồng chí” của Chính Hữu:
Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo.

277

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9