Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Đồng chí”, Chính Hữu đã viết rất xúc động về người chiến sĩ trong kháng chiến chống Pháp:
Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.
(Đồng Chí, Chính Hữu, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Phân tích giá trị biểu cảm của từ “mặc kệ” trong đoạn thơ.
2. Chỉ ra và phân tích biện hiệu quả của biện pháp nghệ thuật ở câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính”.
3. Dựa vào đoạn thơ trên,hãy viết một đoạn văn (khoảng 10-12 câu) theo cách lập luận tổng phân hợp, trong đó có sử dụng phép thế và một câu phủ định để làm rõ sự đồng cảm, sẻ chia giữa những người đồng đội.

2652

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9