Chi tiết câu hỏi

Câu 1. Xác định phép liên kết và từ ngữ liên kết được sử dụng trong đoạn trích sau:
Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu với chúng tôi một cảm giác tình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay bên trong chúng ta cảm giác, tình tự tư tưởng ấy. Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho chúng ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng ta khiến chúng ta phải bước lên trên đường ấy.
(Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ)
Câu 2. Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi ở dưới:
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
… Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu
Có lửa trăm nhà, có niềm vui trăm ngả
a. Nêu biện pháp tư từ được sử dụng ở đoạn thơ trên và chỉ ra hiệu quả nghệ thuật của nó.
b. Nêu tác dụng của từ láy “chờn vờn”, “ấp iu” trong đoạn thơ.
c. Những từ in đậm thuộc loại từ nào? Phân tích ý nghĩa của sự thay đổi những từ loại đó trong đoạn thơ.
d. Nêu tên 1 bài thơ và tên tác giả của bài thơ mà em đã được học trong chương trình THCS cũng nói về tình bà cháu.

1680

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9