Chi tiết câu hỏi

1) Hãy chép lại tám câu thơ đầu trong bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của nhà thơ của nhà Huy Cận trong bản in theo SGK Ngữ văn lớp 9.
2) Có bạn cho rằng từ đông trong câu thơ “Hát rằng cá bạc biển Đông lặng” có nghĩa chỉ phương hướng (phương Đông). Em hãy tìm ba từ đồng âm khác nghĩa với từ “đông” nói trên và nêu ngắn gọn nghĩa của các từ đó.
3) Để phân tích bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”, một bạn học sinh viết: “Bài thơ đâu chỉ vẽ ra trước mắt ta cảnh đêm trăng trên biển lộng lẫy, huy hoàng mà còn là lời ngợi ca những con người lao động mới - những người ngư dân đêm ngày gắn bó với biển Đông.”. Em hãy viết tiếp sau câu mở đoạn trên (khoảng 10 câu) để hoàn chỉnh đoạn văn.

410

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9