Chi tiết câu hỏi

Trong đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn” có câu:
Rày roi mai vịnh vui vầy
Ngày kia hứng gió đêm nầy chơi trăng
1. Chép chính xác 6 câu thơ tiếp theo.
2. Nêu ý chính của đoạn thơ vừa chép.
3. Ngôn ngữ của đoạn thơ có gì đặc biệt?
4. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) thể hiện cảm nghĩ của em về vẻ đẹp của nhân vật trong đoạn thơ.

269

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9