Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
(Sang thu, Hữu Thỉnh, Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2010)
1. Điểm nhìn của tác giả và sự miêu tả không gian ở khổ thơ này có gì khác với khổ thơ trước đó?
2. Sự vật trong khổ thơ được miêu tả trong trạng thái như thế nào?
3. Nêu 1 biện pháp nghệ thuật ở khổ thơ trên và phân tích tác dụng của nó.
4. Viết một đoạn văn (khoảng 15 câu) phân tích vẻ đẹp của bức tranh mùa thu được tác giả cảm nhận thông qua khổ thơ.

268

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9