Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ dưới đây và thực hiện các yêu cầu từ 1 dến 4:
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu ...
(theo Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2010)
1. Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?
2. Trong đoạn thơ trên, khoảnh khắc giao mùa được nhà thơ cảm nhận qua những chi tiết nào?
3. Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ trong hai câu thơ: Sông được lúc dềnh dàng/Chim bắt đầu vội vã.
4.
Viết đoạn văn diễn dịch hoặc quy nạp (từ 8 đến 10 câu) trong đó có sử dụng phép nối (gạch chân từ ngữ sử dụng phép nối) với câu chủ đề: Thiên nhiên êm đềm, tươi đẹp của mỗi miền quê cần phải được yêu quý, giữ gìn.

967

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9